Η Νανοτεχνολογία στην Αρθροσκόπηση.

  • από
nanobots

Στο μέλλον, φαίνεται ότι η αρθροσκόπηση θα μπορεί να επιτευχθεί χωρίς χειρουργείο. Φαντάζει σενάριο επιστημονικής φαντασίας; Μάλλον όχι. Θεωρητικά, αλλά και σε πρόσφατες δοκιμές, φαίνεται ότι μπορούμε να προσπελάσουμε τις αρθρώσεις με βελόνα και μέσω αυτής να διοχετεύσουμε μέσα στην άρθρωση μικροσκοπικά νανομετρικά ρομπότ, <nanobots> . Πρόκειται για μικροσκοπικά ρομπότ, από ίνες άνθρακα με μέγεθος μικρότερο από 100 νανόμετρα, ( 1 νανόμετρο είναι το 1 εκατομμυριοστό του μέτρου) για τέτοιο μέγεθος μιλάμε. Και φυσικά είναι αόρατα με γυμνό μάτι. Κάποια από τα nanobots έχουν κάμερα, μέσω των οποίων μπορούμε να παρακολουθούμε την κίνηση των άλλων nanobots, που είναι οι nanobots-εργάτες.

nanobots camera

 

Τα nanobots-εργάτες, μπορούν ουσιαστικά να κινητοποιούν μονομερή αιθυλενίου , τα οποία έχουν εγχυθεί στην άρθρωση, τοποθετώντας τα σε περιοχές που υπάρχει βλάβη.

nanobots red cells 300x169

 

Τα μονομερή αυτά στη συνέχεια ακτινοβολούνται με γ-ακτίνες από πηγή που είναι ενσωματωμένη μέσα στο nanobot. Mε τον τρόπο αυτό, αρχίζει η μετατροπή των μονομερών σε πολυμερή, σχηματίζοντας υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο. Η κατεστραμμένη χόνδρινη επιφάνεια πλέον έχει υποκατασταθεί με ένα υλικό βιο-συμβατό, ισχυρό και ελαστικό. Τα nanobots, aφού πλέον έχουν τελειώσει το σκοπό τους, αποβάλλονται από τον οργανισμό μέσω της λέμφου, μετά από μερικές ημέρες. Αυτό, σαν ένα συνοπτικό σενάριο δεν είναι καθόλου μακρινό στον ορίζοντα.  Οι επιστήμονες της νανοτεχνολογίας, έχουν ήδη έτοιμη την τεχνολογία μετακίνησης και ελέγχου των nanobots. Είναι μόνο θέμα χρόνου να φθάσουμε στην ολοκλήρωση των παραπάνω. Και μάλιστα του εγγύς χρόνου.