Share This:

Αρθροσκόπηση Ώμου

Tί είναι η Αρθροσκόπηση Ώμου;

Η αρθροσκόπηση του ώμου είναι μια αναίμακτη χειρουργική τεχνική με την οποία εξετάζουμε διαγνωστικά ή και θεραπεύουμε την άρθρωση του ώμου.
Αυτό είναι εφικτό χρησιμοποιώντας ένα ενδοσκόπιο, που αποτελείται από ένα εύκαμπτο σωλήνα που περιέχει οπτικές ίνες και στην άκρη του έχει μία κάμερα. Η μία άκρη του σωλήνα συνδέεται στη κάμερα και η άλλη καταλήγει σ ένα monitor μέσω του οποίου ο χειρουργός επισκοπεί την άρθρωση. Κάτω από το monitor υπάρχει η στήλη (tower) των μηχανημάτων [αντλία παροχής ορού, διαθερμία,shaver, video κά] που υποστηρίζουν τεχνικά τον χειρουργό.

H τομή εισόδου της κάμερας στην άρθρωση είναι 3-4 χιλιοστά και συνήθως δεν χρειάζεται ούτε καν συρραφή με το πέρας της αρθροσκόπησης. Έχουμε τη δυνατότητα, μέσω της πλοήγησης του αρθροσκοπίου μέσα στην άρθρωση, να διενεργήσουμε πολλαπλές επεμβάσεις ανάλογα με την υπάρχουσα βλάβη. Τότε διενεργείται η χειρουργική αρθροσκόπηση. Με τον τρόπο αυτό, αποφεύγουμε εκτετεμένες τομές, υπάρχει λιγότερος πόνος και η αποκατάσταση είναι άμεση και γρήγορη.

Σε ποιές παθήσεις μπορεί να φανεί χρήσιμη η αρθροσκόπηση του ώμου;

Σε ποιές παθήσεις μπορεί να φανεί χρήσιμη η αρθροσκόπηση του ώμου;
Η αρθροσκότηση του ώμου έχει ένδειξη σ ένα μεγάλο φάσμα από αρθρίτιδες, μικροβιακές, φλεγμονώδεις (ρευματοειδής) και μη φλεγμονώδεις (οροαρνητικές), όπου χρησιμεύει τόσο στη ταυτοποίηση και ταξινόμηση της νόσου, όσο και στη θεραπεία (υμενεκτομή, εκπλύσεις, arthroscopic lavage). Πιο ειδικά, έχει απόλυτη θέση σ ένα μεγάλο φάσμα τραυματικών παθήσεων, εξάρθρημα ώμου (βλάβη Bankart), ρήξεις του τενοντίου πετάλου του ώμου, ασβεστοποιός τενοντίτιδα, επεμβάσεις ανακατασκευής συνδέσμων κ.ά.

Ποιά είναι η προετοιμασία του αρρώστου για την αρθροσκόπηση; 

Ο ασθενής υποβάλλεται σ ένα προεγχειρητικό έλεγχο ρουτίνας, που αφορά α/φία θώρακος, καρδιογράφημα, γενική εξέταση αίματος και βιοχημικό έλεγχο. Αυτά μπορούν να γίνουν με την εισαγωγή του στο Νοσοκομείο, ή και νωρίτερα σαν εξωτερικός ασθενής. Ο διαβήτης και η υπέρταση λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη. Οποιαδήποτε κλινική εικόνα φλεγμονής της άρθρωσης τοπικά, δύναται να αναβάλει την αρθροσκόπηση για αργότερα, εκτός εάν αυτή γίνεται για το συγκεκριμένο σκοπό (βιοψία, έκπλυση κ.ά).

Η αρθροσκόπηση γίνεται συνήθως χωρίς τη παραμονή του αρρώστου στο Νοσοκομείο. Ο τύπος της νάρκωσης διαφέρει ανάλογα με τη βαρύτητα της βλάβης τη γενική κατάσταση και την ηλικία του αρρώστου. Ο αναισθησιολόγος έχει τη δυνατότητα να διαλέξει ανάμεσα στη γενική, και τη περιοχική νάρκωση. Μετά τη νάρκωση, ο ασθενής τοποθετείται είτε σε πλάγια θέση, είτε σε καθιστή θέση. Η επιλογή είναι θέμα εξοικείωσης του θεράποντος ιατρού.

Συνήθως, έχουμε τουλάχιστον 3 πύλες εισόδου με τομές 4-5mm, μέσω των οποίων διενεργείται η αρθροσκόπηση. Σε μία από αυτές εισέρχεται η κάμερα και από την άλλη τα εργαλεία μέσω των οποίων γίνονται οι διορθωτικές και θεραπευτικές πράξεις.

 

omos-arthoskopisis omos arthoskopisis
Πύλες εισόδου

Έχουμε τη δυνατότητα να τοποθετούμε ένα κυλινδρικό σωλήνα στις πύλες (cannula) μέσω του οποίου γίνεται η χρήση πολλαπλών εργαλείων χωρίς να τραυματίζουν τους ιστούς. Με το πέρας της επέμβασης τοποθετούνται αυτοκόλητες ταινίες (sterile strips) στις πύλες εισόδου και γίνεται επίδεση.

Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα της αρθροσκόπησης; 

Η αρθροσκόπηση του ώμου γίνεται με ευκολότερη νάρκωση ή ακόμη και με περιοχική, δεν υπάρχει σοβαρός ή και καθόλου μετεγχειρητικός πόνος, δεν είναι αιματηρό χειρουργείο, επιτρέπει την άμεση κινητοποίηση του αρρώστου και την επιστροφή την ίδια ημέρα στο σπίτι του. Τέλος, δίνει τη δυνατότητα στον χειρουργό να επισκοπεί όλη την άρθρωση και να μην εστιάζει σε μία και μόνο βλάβη που θα επιχειρούσε στο «ανοικτό» χειρουργείο.

Πώς γίνεται η αποθεραπεία μετά τη αρθροσκόπηση;

Συνήθως, μετά το χειρουργείο ο ασθενής έχει λίγο υπνηλία, ιδίως εάν έχει λάβει γενική νάρκωση. Θεαματική είναι η εικόνα του αρρώστου 1-2 ώρες μετά την επέμβαση εάν έχει γίνει περιοχικό block, όπου ο ασθενής λόγω της αναλγησίας, αμφιβάλλει εάν πράγματι έχει χειρουργηθεί. Κάποια υπαισθησία και μουδιάσματα υποχωρούν μετά από μερικές ώρες. Η κινητοποίηση είναι άμεση και ο άρρωστος είναι περιπατητικός από τις πρώτες ώρες μετά το χειρουργείο. Πάντως, ανάλογα με τη βλάβη που επιδιορθώθηκε, το πρόγραμμα αποκατάστασης εξατομικεύεται στις ανάγκες του συγκεκριμένου αρρώστου.

omos-arthkopisis omos arthkopisis
Περιοχικό block
Υπάρχουν επιπλοκές στην αρθροσκόπηση;

Επιπλοκές δυνητικά υπάρχουν ακόμη και στην πιο απλή επέμβαση, ακόμη και στον πλέον ικανό χειρουργό. Πρακτικά όμως, στην αρθροσκοπική χειρουργική, τέτοιες επιπλοκές μπορεί να υπάρξουν, είτε διεγχειρητικά που αφορούν συγκεκριμένη χρήση εργαλείων, είτε μετεγχειρητικά που αφορούν συνηθέστερα τη φλεγμονή, τη θρομβοφλεβίτιδα, ή το μετεγχειρητικό οίδημα. Σε γενικές γραμμές το ποσοστό αυτών κυμαίνεται πλέον, κάτω του 1% και είναι εύκολα αντιμετωπίσιμες.

Συχνές Ερωτήσεις

Δεν χρειάζεται νοσηλεία

Αμεση κινητοποίηση, άμεση αυτοεξυπηρέτηση

Παρά το γρήγορο της αποκατάστασης, δεν πρέπει να ξεχνάτε τη διεργασία της βιολογικής επούλωσης που είναι η ίδια ανεξάρτητα της τεχνικής.

Καθόλου. Χρησιμοποιούμε αντλία πόνου η οποία παρέχει ικανή και άμεση αναλγησία

Σχετικές πληροφορίες
ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΩΜΟΥ/ΓΟΝΑΤΟΣ
Κεντρο Αρθροσκοπησης & Χειρουργικης
SPORTSURGERY

Εξειδικευμένη μονάδα αποκατάστασης αθλητικών κακώσεων ώμου / γόνατος και επεμβάσεων προσθετικής ανακατασκευής / αρθροπλαστικής.

FOLLOW US